Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

750

BOTANICUS PRO FORMA.

al even krankzinnig toegetakeld. Inderdaad was Rosalie erg op zichzelf en ze had 'n dweepende natuur. Zoo ging haar studie in de botanie boven en voor alles wat de wereld ook maar aan variatie bood en dit nog gepaard gaande met 'n zekere Oostersche onverschilligheid, maakte haar het leven zoo gemakkelijk, 't Liet haar ook koud, wat de wereld dacht of zei. Eén persoon wist het een en ander van Rosalie's leven af en dat was ,,de pers". De heer Schot was zeer op hem gesteld, maar dat had ook zijne redenen. „De pers" had den heer Schot als 't ware van den eersten dag dat hij in Holland was, in raad en daad terzijde gestaan, waarvoor vader en dochter zeer erkentelijk waren. En door wiens toedoen was Schot tot praeses van de soos benoemd; 't was óók „de pers". En tenslotte was Kortzicht voor den oud-Indisch man een van de weinige personen, met wie hij 'n gezond gesprek kon voeren en 'n boom opzetten over Indië. Er bestond tusschen beide heeren dan ook 'n warme vriendschap.

„De pers" was bij zoo'n vertrouwelijk gesprek er achter gekomen waarom Rosalie nog niet verloofd of getrouwd was. 't Kwam dan hierop neer, dat ze haar ouden vader onder géén voorwaarden in den steek wilde laten. Ze had haar mooiste jaren voor hem opgeofferd en in dien tijd verschillende aanzoeken gehad, maar die candidaten hadden allen schipbreuk geleden op die ééne voorwaarde, die aan 'n huwelijk met Rosalie verbonden was en wel, dat ze pa Schot als ballast meekregen.

Zoo bleef Rosalie ongetrouwd, maar zij bekommerde zich hier niet om, want ze had bij haar vader 'n best leventje.

„De pers" was in zijn knollentuin. Kon 't nog mooier? De heer Schot belde op. Die brave man zou misschien zelf zoo'n gewichtige ról spelen in dat nog-op-te-voeren blijspel, want „blijspel", dat werd 't en niet anders.

„Met recht praeses, dat is telepathie hoor. Je moet weten, dat ik juist zat te prakkezeeren hoe ik je nog bereiken kon. Ik zou je nog beslist vanavond moeten spreken en als 't mogelijk is, direct. Ik kom om elf uur in de soos, zeg aan

Sluiten