Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL OVERZICHT

door HENRI BOREL.

Als finale sluiting van het tooneel-seizoen heeft impressario Hugo Helm superieure Duitsche en Oostenrijksche tooneelspeelkunst hier gebracht, de Zuid-Duitsche kunstenares Kathe Dorsch en een klein troepje van het Wiener Burgtheater, met als groote vedetten Otto Tressier en Hilda Wagener.

Er is de laatste maanden weer eens een storm opgegaan tegen buitenlandsche kunst in Nederland. Vooral heeft men het overweldigende succes van de voor ons een onverstaanbare taal Russisch, sprekende Moskouers uit de Stanislawski-school, niet' kunnen zetten, en de jalouzie — het spijt mij, maar ik ben gewoon de dingen bij den naam te noemen, — de giftige jalouzie zelfs, heeft er niets anders op gevonden dan de absurde bewering, dat men die groote niet-Hollandsche kunstenaars alleen daarom zoo bewonderen en lauweren zou.... omdat ze van buiten komen. In de Ter Hall Revue 1927 komt zelfs een smakelooze parodie voor. De Schele Kraai, op Der Blaue Vogel, en men laat een kunstenaar als Buziau, die toch waarlijk, zelf Hollander, niet te klagen heelt over huldiging en erkenning, er allerlei giftige dingen in zeggen over „baussenlandsche Koenst" (Deze parodie is het zwakste moment van de geheele Revue, en niet geestig, maar flauw). In een nieuwe Revue, Hallo Parijs!, van Yardaz, óók alweer smakelooze aardigheden over buitenlandsche kunst in Holland, en óók alweer de malle beschuldiging, dat wij hier in Holland alles mooi vinden als 't maar buitenlandsch, en zelfs bij voorkeur als het onver-

St Moetïetnu heusch nog eens voor de honderdzóóveelste maal gezegd worden, dat in de beoordeeling van kunst, tooneelkunst even zoo goed als alle andere, geen nationaliteits-cntenum bestaat, en dat wij buitenlandsche kunst als die van t Moskouer Künstlertheater, Moissi, Wegener, Bassermann en anderen niet geestdriftig bewonderen omdat zij buitenlandsch, maar enkel en alleen omdat zij zoo grandioos mooi is? Evenzoo hebben wi, nooit Louis en Frits Bouwmeester, Theo Mann-Bouwmeester, mevrouw Kleine-Gartman, Tilly Lus, e. a., onze hoogste waar-

Sluiten