Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE DORPSFIGUREN.

frouw naar den meester. Vooral voor mij was het dus een bibberig uurtje van klaar zitten met je lei en sponzendoos om te verhuizen, als je naam werd opgelezen van een papierblaadje, waarmee de juffrouw gewichtig voor de klas stond, want er bestond bij ons een soort cum laude; wie het meest de bevordering waardig was, werd het eerst verhoogd.

Twee jongens hadden reeds het lokaal verlaten en daar ging nummer drie en ik zat maar kalm in mijn bank af te wachten, tot mijn vonnis geveld zou worden en was net heel tam aan het bedenken, dat de juffrouw me zoo mooi had leeren schijven, toen ik plotseling uit mijn gemijmer opschrok.

„Krelisie Krakeling!" 't Was de stem van de juffrouw, terwijl ze me onverbiddelijk aankeek, of ik eindelijk eens op zou staan, want ik was verhoogd en moest nu naar den meester, den grooten onbekenden man, van wien je door de groote kinderen fluisterend had hooren vertellen, dat-ie met stokken sloeg, stompte en zelfs wel eens vloekte. Traag stond ik op uit mijn bank en keek smeekend de juffrouw aan, maar deze bleef onverbiddelijk en 'k moest d'r uit, al was het met sleepende beenen. Dan stond je in de gang, de lange gang, met aan het eind een geopende deur, waarin de halve meester te zien was. Met het eene oog loerde hij in zijn lokaal en met het andere naar zijn prooi, zoodat het je niet mogelijk was te vluchten en de school uit te hollen. Je moest dus wel doorloopen en naderde steeds dichter je noodlot, misschien zou hij je wel met een vuistslag vermorselen.... „0! Heertje sta me bij".

Van de gang zelf zag je niks meer, je keek maar strak naar den meester, wiens oogen je magnetiseerden. En dichter en dichter kwam je en je begon nu ook zijn andere helft te zien, tot je eindelijk vlak voor hem stond. Je lei kraakte ervan, zoo hard als je d'r in kneep en opeens kwam meesters zware stem: „Zoo Krelis!"

Dan schoot je maar gauw langs hem heen en stond in het nieuwe lokaal, waar-ie je met zijn sterken arm een bank aanwees, zonder iets meer te zeggen.

Sluiten