Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

Een relaas van jongensleven door

H. G. CANNEGIETER.

(Vervolg).

Bij den Spartaan wordt altijd een heel program vermakelijkheden afgewerkt. Er zijn verlotingen, voordrachten, een honden- en apenspel, poppenkastvertooningen, muziekuitvoeringen. De Spartaan dient zelf, zonder het te weten, voor sandwichman, doordat men het program van den dag achter op de knoop van zijn jas vasthaakt, terwijl hij de ronde doet door de klas.

Een enkele maal vliegt iemand er in, en dan kan hij rekenen op strenge straf. Dan heft de Spartaan zijn mageren wijsvinger dreigend omhoog en zegt:

„En voorwaar, ga de klas uit. Voort! pak uw bullen bij elkaar en dan ijlings een-twee-drie naar den rector!''

Willem krijgt eens twintig maal de les. En juist toen heeft hij niets gedaan. Maar de Spartaan zegt:

„Voorwaar, ik wil te goeder trouw aannemen, dat ge in dit geval onschuldig zijt. Maar als ge het nu niet ver-

Sluiten