Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

mee kattekwaad uit en plagen den dansmeester vaak nog erger dan de jongens het doen. Je kunt op een meisje van de dansles niet verliefd wezen.

Willem hoopt, dat Lize op het gymnasiastenbal zal komen, Lize gaat ook op de jongejuffrouwenschool, maar is niet op de dansles. Eigenlijk vindt Willem het prettig, dat Lize niet op de dansles gaat, want dan zou iedere jongen zoo maar met haar kunnen dansen. Op het gymnasiastenbal komt ze misschien wel. Willem zal Em vragen, of die het weet. Maar hij durft het Em niet recht vragen, want als Em hem met Lize gaat plagen....

Willem komt Lize eiken dag tegen. Dan krijgt hij een kleur en neemt zijn pet voor haar af. En Lize groet hem terug. Zij loopt meestal met andere meisjes en Willem met andere jongens. Maar als Lize alleen loopt en hij is ook alleen, durft hij haar niet tegenkomen; dan slaat hij gauw een zijstraat in en is daarna erg kwaad op zichzelf, dat hij dit heeft gedaan. Hij tobt er den heelen dag over.

Het is geen toeval, dat Willem Lize eiken dag na schooltijd tegenkomt. Willem „loopt op Lize" en Guus weet hiervan. Ze nemen de straten, waarlangs Lize naar haar kosthuis moet loopen en als ze soms al voorbij is, zonder dat de jongens haar zijn tegengekomen, draven deze door zijstraten een eind terug, zoodat ze haar bij een volgende brug moeten kruisen. Dan groeten ze met hun pet en de dag is weer goed.

Guus loopt ook op een meisje. Het is een meisje met zwart haar en een bleeke kleur. Het is Willem's smaak niet, maar Guus vindt haar mooi. Guus wist eerst niet, hoe ze heette; langzamerhand is hij hier achter gekomen. Hij weet nu ook waar ze woont en welken weg ze langs moet naar school. Toen is hij begonnen te groeten. Eerst groette het meisje hem niet terug, maar eindelijk knikte ze ook. Het is een heele toer, om tegelijk Lize en daarna ook Fientje tegen te komen en dan nog op tijd aan de koffie-boterham te zijn. Het is een zaak van behendigheid en beleid. Het vergt krijgsmanskunst.

Sluiten