Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

Fientje is ook niet op dansles, maar Guus zal onderzoeken, of ze ook naar het gymnasiastenbal gaat. Het zou gemakkelijk zijn, als ze tot de oudere klassen behoorden en een lange broek droegen; dan mochten ze zelf een meisje vragen voor het gymnasiastenbal, maar dit mogen alleen de leden van de gymnasiastenclub en je kunt in de vierde klasse pas lid worden. Dan mag je ook naar de vergaderingen, die in Franciscanerbrau zijn, dat de stamgasten kortweg „de Frans" noemen. In de derde klas ben je nog maar aspirant-lid, maar je moogt toch alvast naar het bal. Als Lize of Fientje nu maar niet door een van de groote jongens gevraagd worden!

Kort voor het bal vertelt Michiel, dat hij Fientje voor het bal heeft gevraagd. Want Michiel is, als bestuurslid van de H.B.S.-club, introducé en heeft het recht, als zoodanig een dame mee te brengen. Als Willem het Guus overbrengt, is deze woest. Hij zal Michiel wel krijgen. Hij zal een boksbeugel koopen en daar Michiel een opstopper mee geven.

Guus koopt werkelijk in den ijzerwinkel een boksbeugel en op een avond wacht hij Michiel op en geeft hem een slag er mee tegen het voorhoofd. Dan loopt hij hard weg en Michiel blijft van schrik beduusd staan. Hij heeft niet gezien, wie het deed, maar hij heeft erg pijn. Den volgenden dag is het een dikke groen-blauwe buil.

Willem zit er vreeselijk mee in, want hij mag Guus niet verraden en hij vindt het toch laf van hem, Michiel zoo in 't donker te overvallen. Hij heeft met Michiel te doen; hij mag Michiel wel; het is een vroolijke, goedhartige jongen. Het is jammer, dat hij juist Fientje voor 't bal moest vragen, terwijl hij toch wist, dat Guus op haar liep.

Maar de meisjes van de dansles vinden Michiel nog knapper dan anders, nu hij een zwachtel over zijn voorhoofd en zijn donkere haar heeft.

Willem tobt er over; hij heeft behoefte, er met Mapi over te spreken, maar toch durft hij dit niet, want Mapi

4

Sluiten