Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BRIEF VAN VADER.

in het huwelijk werd ze een stevige, gezonde vrouw. Ik zat vol idealen, die zij met haar nuchter verstand trachtte den kop in te drukken. Ik was erg spontaan, zij was meer ingetogen. Dat zal het dan ook wel geweest zijn, waarom ons huwelijk zoo best ging, les extrèmes se touchent. Twee jaar waren wij getrouwd, toen werd jij geboren. Een meisje, een meisje, o, lieve Sonna, wat was ik gelukkig, toen de dokter mij dat klompje rose vleesch met groote oogen en lang, zijachtig haar, in de armen legde. Dikke tranen rolden over je bloote lijfje van geluk. En toen de zuster je in het wiegje legde, toen knielde ik voor het bed van je lief moedertje, en dankte haar voor dat groote bezit. Als een kleine, dwaze jongen stond ik iederen morgen voor je wiegje.... Mijn dochter, van mij is dat lieve, zachte popje. En toen.... later eerst je lachen, je tandjes krijgen, je

eerste stapjes Ik voelde me de rijkste man van de

wereld.... Je moesje was er wel eens boos om, ja, ik verwende je, zei ze....

Ik werkte hard; ik had een uitvinding gedaan op het gebied der radio-activiteit. Veel vertrouwen had je moeder er niet in, zelfs, als de menschen haar vroegen, wat heeft je man uitgevonden, of wat doet hij, dan schudde zij haar hoofd, of zei ze onwetend : in electriciteit. Daaruit kun je opmaken, dat ze mijn idealen niet deelde. Ik werkte hard en met veel ambitie, en als ik weer een stap verder was, en resultaten van mijn arbeid had, dan was jij het, die ik alles in het oortje fluisterde.... voor jou, alles voor jou, mijn kleine, trotsche lieveling. Je kraaide het dan uit van pret.... Al die electrische golven en geluiden, kriebelden in je oortje, en gingen langs je heen als een onbekende wereld. Wat voor mij de revolutie op het gebied van electriciteit beteekende, was voor jou kleine oortjes een liefde-streeling, die je met je kin der lach je beaamde....

Twee jaren waren voorbij gegaan; ik hield lezingen in alle landen; de menschen kregen vertrouwen. De regeering stichtte radio-instituten. Italië, Engeland, Duitschland en Amerika volgden dra.... Ik werd multi-millionnair; men noemde mij de koning van de radio-wetenschap.

Sluiten