Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOBIAS WITTEMANS KLANK.E LIEFDE.

jouwe, deunde 't in z'n oor. Hij wist niet of hij het werkelijk hoorde of maar droomde, want Bart rookte effen voor zich uit en meende maar met een stevigen pandoer te beginnen.

Tobias verloor slag op slag. De dokter lachte hem uit — de post-directeur grinnikte wel voldaan — de secretaris vond het geen spel — maar alles deerde hem niets — niets — wat er gebeurde of gebeuren mocht. Hij leefde voort in zoeten zwijmel, in de ban van de lente, die vandaag gekomen was en toen hij laat in den nacht voor 't raam van z'n slaapvertrek stond en luisterde op de geluiden, die leefden in het donker, toen scheen of met het groen ook in hem iets jongs en fleurigs was ontloken.

Deze dagen zegende Tobias het lot, dat hem weinig geregelde bezigheden gaf buiten het beheeren van z'n ouderlijk versterf en zoo kon hij dag aan dag uitspieden naar de ververs, die het huisje van de nieuwe dorpelingen zouden opknappen, naar den tuinman, die 't verwaarloosde erf een verzorgd uiterlijk zou geven — want dat alles zou moeten gebeuren, eer de nieuwe bewoners er hun intrek konden nemen.

De tuinman kwam het eerst. Die schoffelde en snoeide, spitte en plantte — er was werk te over en twee jongens moesten helpen.

Ik zou 't eigenlijk willen doen, dacht Tobias, maar de tuinman was besteld en dus kon er van zijn idee niets komen. Maar toezicht hield hij — zoo, dat de lui 't niet merkten. Het moest goed worden en 't zou! Hij besloop het werk van alle zijden en als hij verbetering noodig achtte, werkte hij het stilletjes bij, verheugd zoo iets te kunnen bijdragen tot 't behaaglijke van den tuin, waar weldra Marie zou wandelen.

Maar de ververs kwamen niet — nog altijd niet. En te langer ze wegbleven, te verder verschoof zich dé komst van Marie. Zien — haar nog eens zien — nog eens haar stem te hooren — den druk te voelen van haar hand —.

Eindelijk hield een kar stil voor het huis. Ladders, potten en kwasten werden afgeladen. Het werk begon.

Tobias slaakte een zucht van verlichting en spiedde uit naar

Sluiten