Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUT GYMNASIUM.

renventje, dat ten. slotte altijd onder de bank of in het bagage-net terecht komt. Soms zit de conducteur bij hen en dan is het saai.

De meisjes reizen afzonderlijk; die moeten tweede klas reizen; de jongens reizen derde behalve Michiel, die van zijn vader tweede klas mag, omdat het in de derde zoo stoffig is en zoo stinkt.

Van het station naar het dorp is een avontuurlijke reis. Ze moeten door het land; vaak staan er koeien, waarvan Willem in zijn hart doodsbenauwd is, maar hij durft het jegens Emma en Niek niet doen blijken. De koeien gaan soms niet uit den weg, wanneer Em en de jongens om 't hek moeten heen stappen, en, als Niek ze opgejaagd heeft, keeren ze op een holletje terug en loopen, met den kop omlaag, hen wel eens na. Maar als Niek zich omkeert en ze verschrikt maakt, gaan ze voorgoed aan den haal.

Terug van huis is erger. Want 's ochtends om zes uur is het 's winters pikdonker en koud. Als de weg glad is en er waait een stormwind, glijden ze haast in de slooten en moeten op handen en voeten verder kruipen. Als 't licht van 't station in 't duister over de sneeuw schijnt, verblindt dit hen en maakt het moeilijk den weg te zoeken. Een enkele maal treffen ze het, dat Homme, de vrachtrijder, met zijn hondenkar naar de stad moet; dan mogen ze meerijden en zijn er gauw.

Willem probeert 's Zondags nog niet aan den Maandagochtend te denken, maar het pleizier van den Zondag wordt toch wel door 't vooruitzicht op 't afscheid bedorven. Het prettigst zijn de Zaterdagavonden; dan hebben ze nog den heelen Zondag te goed en kunnen zonder trieste bijgedachten zich aan de huiselijkheid wijden. Ma heeft een groote ketel chocola gekookt en een stapel beschuit staat op tafel, 's Middags hebben ze groentensoep gegeten en Ma is blij, dat die nog even goed smaakt als vroeger. Want ze is wel wat jaloersch, dat ze de lever en het roodekool-schoteltje niet zoo kan klaarmaken als Mevrouw; ze begrijpt niet waaraan dit kan liggen.

Het nieuws uit de stad hebben ze onmiddellijk na aan-

Sluiten