Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OM IN DE WERELD VOORUIT TE KOMEN.

noemen —; ons gaat hier alleen het feit aan, en een vluchtig nadenken, een haastig rondkijken zal voldoende zijn om je de juistheid van de opmerking te doen erkennen. Mijnheer A. en mijnheer B. solliciteeren voor substituut-officier van justitie te C, een nest van een stadje, maar een stap in de carrière. Beiden zijn jonge juristjes met een beetje kennis, een beetje schulden, een beetje manieren, een beetje financieele vooruitzichten. Waarom wordt Mr. A. benoemd en Mr. B. niet? Den President van de Rechtbank zou het onverschillig geweest zijn, den Minister van Justitie niet minder. Maar de vrouw van den vice-president, die twee nog ongehuwde dochters heeft, is al gauw te weten gekomen, dat Mr. B.'s engagement al klaar is, en alleen op die benoeming wacht om publiek te worden; zij heeft haastig de oude vriendschap met haar schoolkennis, de vrouw van den Secretaris-generaal weer opgerakeld, om zoo terloops een goed woordje te doen voor Mr. A., die vrij is en dus een kans representeert. Toch had, wanneer toevallig de vrouw van den Burgemeester vroeg genoeg was ingelicht geweest, de zaak wel heel anders kunnen loopen; de Burgemeester toch heeft een huis leegstaan, klein en vochtig, maar met een aardigen gevel, net iets voor jongelui die pas beginnen, en mevrouw de Burgemeestersche had ook wel in Den Haag haar best kunnen doen.

En het is zoo logisch en natuurlijk, dat het de oude vrouwen zijn die de wereld regeeren. Zij hebben den tijd, zij hebben zich geoefend in belangen, in middelen, in menschenkennis; zij zijn over alle verblindingen heen, over de jeugd, over de liefde, over het optimisme; zij zoeken bezigheid voor haar scherp verstand, haar bemoeizucht, haar lust tot combineeren. Het is toch amusanter dan bridge of breikous, zich met andermans zaken te bemoeien. En wie er aan hecht, haar staan alle middelen ten dienste. Zij kennen de menschelijke zwakheden en schromen niet ze te exploiteeren. Ervaren gastvrouwen, bedingen zij van den slager den malschen ossehaas en van den poelier de jonge kippen, voordat een jongere huisvrouw haar menu volledig bedacht heeft. Zij kunnen aan zich laten voorstellen, zij

Sluiten