Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SALOME.

niet altijd op nette wijze. „Als ik het hun niet doe, doen zij het mij," placht hij te zeggen. Hij deed alle soorten zaken. Hij kocht grond en huizen, maar hij importeerde ook automobielen. Zijn maatschappij had agentschappen van champagne en odeur en dan ineens hoorde men dat hij een groote partij peper had verscheept. Hij deed zaken met Chineezen en met Britsch-Indiërs, en hij was beiden altijd te slim af. Gedurende den wereld-oorlog had hij schatten verdiend, als zooveel anderen ! Maar in de naoorlogsche jaren hadden de anderen het verdiende voor het meerendeel weer verloren, hij niet ! „Het was heel eenvoudig," placht hij later te zeggen, „de reactie moest komen, en toen die kwam, kon je heel Europa in den wind gaan. Iedereen had het kunnen doen. Niets geen kunststuk. Ik heb het nooit verdei gebracht dan lager onderwijs."

Dat lager onderwijs was een stokpaardje van den heer Pellentijn, dat, en de toetoepjas. Wanneer hij zeer goed geluimd en vertrouwelijk met iemand was, placht hij te vertellen, dat hij het nooit verder gebracht had dan lager onderwijs, en dat hij alleen toetoepjassen wilde dragen.

„In mijn toetoeps ben ik rijk geworden ; als ik ooit een open jasje ga dragen, kelderen de aandeelen Inexco honderd punten in één dag."

En dan lachte hij. Zijn aandeelhouders lachten ook, want de aandeelen „Inexco" hadden heelemaal geen neiging tot kelderen. En als ze dat al eens even hadden, waren de groote aandeelhouders altijd van tevoren op discrete wijze gewaarschuwd. De heer Pellentijn manipuleerde werkelijk op ideale wijze met beurtelings alarmeerende of opwekkende berichten.

Maar dat alles wist Jan Vrijling niet, toen hij daar zoo gemoedelijk met zijn directeur zat te babbelen. Die vroeg belangstellend naar de eerste indrukken van zijn nieuwen employé, of hij het warm vond, hoe het hem in de „mess" beviel, en de directeur was zoo goedgemutst, dat hij aan Vrijling toevertrouwde, hoe hij alleen maar toetoepjassen wilde dragen, want daarin was hij rijk geworden. Als hij

Sluiten