Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SALOME.

wat sneller en hooger dan na weken van droogte, maar andere wisselingen kende men er niet. De Chineezen kochten op van de Inlandsche bevolking en aanvankelijk hadden 2ij met leede oogen de vestiging van de „kongsie blanda", de Nederlandsche maatschappij, aangezien, doch ook daaraan waren ze gewend. En die eene blanke man had zoo iets rustigs en gelijkmatigs, dat zelfs de Inlandsche rubberbouwers, die diep uit het binnenland de rivier kwamen afzakken, hun waren weldra aan hem brachten. Want hij was een man die geen drift kende. Hij bouwde een nieuwen aanlegsteiger en die steiger werd meegespoeld toen de rivier bandjirde, maar hij bouwde een tweeden steiger, en die steiger bleef. Hij bouwde schuren en goedangs, en er kwam een wervelstorm, die een deel van de in aanbouw zijnde loodsen en goedangs vernielde. Doch hij bouwde nieuwe, >en de nieuwe bleven staan.

Iedere veertien dagen stuurde de eenzame man zijn rapport, en in het kantoor van de „Inexco" aan de Kali-Besar te Batavia was tevredenheid en zelfs bewondering : „Die houdt het uit !"

De man werd ziek, maar dat schreef hij niet in zijn rapporten. Hij was één van die menschen, die doorwerken als zij willen, ook wanneer zij ziek zijn. Soms wist hij .zich nog juist van het emplacement naar de voorgalerij van zijn bilikken huis, en van die voorgalerij, steunend langs stoel en tafel, zich naar de ééne kamer te sleepen, om daar dan, half bewusteloos, op zijn bed neer te vallen.

Maar na één of twee uren stond hij weer op en werkte door. Koorts is een leuk ding voor iemand die alleen is. Men kan er mee spelen, als een kat met een muis. Men kan de koorts laten opkomen, en ze dan weer drukken, men kan den thermometer laten schommelen, als een brievenweger. Men kan hardop gaan praten, terwijl men zelf weet dat men hardop praat en het toch niet laten kan. Ja, men kan naar zichzelf luisteren, als naar een ander mensch : o, behalve hard werken zijn er nog veel meer amusante dingen voor een mensch in de eenzaamheid.

Maar de rapporten bleven regelmatig komen, en zij luid-

Sluiten