Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL-OVERZICHT

door HENRI BOREL.

Het groote Tooneel-evenement van de maand, grooter nog dan dat van de zusters Gramatica met Benassi, en dat van het Düsseldorfer Schauspielhaus, is de komst in Nederland van het Hebreeüwsche Habima Theater uit Moscou. Alweder een gezelschap dat in een vreemde, onverstaanbare taal spreekt, een Talmudisch geaccentueerd Hebreeuwsch, en dat er tóch in slaagt, door direct aansprekende expressieve vermogens, superbe plastiek en als zwaar geladen gebaar, zich volkomen verstaanbaar te maken. De stukken, die het tot nu toe opvoerde, Der Dybuk, van An Ski, en Der Golem, van Weylik, zijn als tooneelkunst niet zoo bijster veel bizonders, maar wat deze Russische Joden er van maken, is een waar wonder.

Zeven jaar geleden speelden de Wilnasche kunstenaars van het Jüdisches Künstlertheater hier Der Dybuk, en evenals dat van het Moskouer Künstlertheater dat ons eenige maanden geleden zoo in verrukking bracht, zou men hun spel een gesublimeerd naturalisme kunnen noemen. Het spel, en ook de regie van het Habima Theater, stammen indirect ook af van Stanislawski, want de regisseur, wiens geest Habima bezielde en nog steeds bezielt, Wachtangow, is een leerling van Stanislawski geweest, maar hij leidde, toen hij zelf tot rijpheid was gekomen, Stanislawski's werk in modernere banen („naar links" is de Russische uitdrukking hiervoor) om het verouderen in doode traditie van diens monumentale schepping te voorkomen.

XII

6

Sluiten