Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE 1930

LETTERKUNDE

PROZA

Blz.

Jan Feith, Het bezeten huis 1

B, van Eysselsteyn, Het Carnavalsmannetje 21 Elise W es se link—Rutgers, Het hondje . 38 Jan van Lumey, De roman van een schilder

(Vervolg) 83

E. G. van Bolhuis, Villa Morgenrood (Vervolg) 100

Etty Leal, Engelsche boeken van heden . . - 110

Henri Borel, Kroniek van het Tooneel . . 118

G. H. 's-G r a v e s a n d e, Kroniek der Letteren 123

Cornelis Veth, De Comedie thuis ...... 129

Dorothée de Escofe t—B uys. De vlier

bloeit 153

Carla Simons, De droevige dronk 175

Jan Feith, Het bezeten huis (Vervolg) ... 179 Jan van Lumey, De roman van een schilder

(Vervolg) - 198

W. M. Eb bink, Stakkerds 214

E. G. van Bolhuis, Villa Morgenrood (Vervolg) 235

Henri Borel, Kroniek van het Tooneel . . . 252

C. M, V re u g d e n h i 1 f, Wat niet meer kon . . 257

Ad a C e e, Een vriendschap . 269

Dr, Elise van der V e n—T en B e u s e 1,

Tristan en Iseult . 274

Jan Feith, Het bezeten huis (Vervolg) . . . 297

Sluiten