Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

GROOTVADER (hartelijk): Je bent altijd een trouwe vriend voor me geweest, notaris, en niemand anders dan jij weet, hoe 't er hier mee staat, 't Loopt op z'n eind met de laatste glorie der Bronckhorsten. Het oude kasteel verhypothekeerd, de omliggende gronden stuk voor stuk verkocht; het personeel ingekrompen tot alleen nog maar de oude Wijbert....

NOTARIS (met warmte): En toch weet de freule alle; bijeen te houden.

GROOTVADER (na stilte): O! als die er niet was!

NOTARIS (om ai te leiden): Helpt je kleindochter je nog altijd bij je werk?

GROOTVADER (als boven): Ze helpt me in alles!

Ze zorgt voor het huis en voor de keuken. Voor het moestuintje, dat nog achter de oude slotgracht ligt! Wat er nog te bestieren valt in dezen vleugel van het kasteel, waar we het laatste jaar zijn gaan huizen, doet zij.... Schoonmaken, verstellen, koken 'n Freule Van Bronckhorst!

NOTARIS: Maar je particuliere werk?

GROOTVADER (trotsch): Of ze me daarbij óók helpt? Wist jij wel, notaris, dat ze zichzelf heeft leeren stenogra-

feeren om m'n dictée vlugger te kunnen bijhouden? Ze

tikt m'n aanteekeningen op die ouwe schrijfmachine, die jij zoo vriendelijk bent geweest haar ter beschikking te stellen. De drukproeven van mijn werk, die juist dezer dagen vaa den uitgever zijn gekomen, corrigeert zij!.... Maar ze heeft zichzelf óók Latijn geleerd, omdat er sommige oude familiestukken in het Latijn geschreven stonden, — en omdat ze weet dat ik, die geen Latijn ken, liever geen vreemde hulp bij mijn werk duld.

NOTARIS: Dus het boek vordert?

GROOTVADER (verheugd): Ja! het vordert! O! 't vordert. Bijna is 't voltooid. Ik wilde zoo graag de geschiedenis der Bronckhorsten voltooien, eer.... enfin, je begrijpt me wel. 't Is het éénige wat ik aan de laatste der Bronckhorsten als erfenis van haar grootvader kan nalaten....

NOTARIS (naar de tafel wijzend): Zijn dat de drukproeven?

Sluiten