Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

den hertog van Gelre verzoende. — Weer een latere Diederik, die in Jeruzalem tot ridder werd geslagen....

NOTARIS: Dus was 't weer pais en vreê!

GROOTVADER (zonder zich te laten afleiden): Dat alles heb ik uitvoerig in mijn werk beschreven. De verdere hoofdstukken spreken van voortdurend nieuwen strijd. Jacob van Bronckhorst werd door een der Van Gelre's gevangen genomen, maar later door den Koning van Castillië tot stadhouder van Gelderland benoemd. Dat is onze glansperiode geweest! De Bronckhorsten behoorden tot de ijverigste strijders voor de onafhankelijkheid van Nederland. Ze waren bij de eerste onderteekenaars van het Verbond der Edelen. — Dit portret is van Karei van Bronckhorst, in Keulen door een Spanjaard vermoord. — Die twee Bronckhorsten op éénzelfde schilderij, Dirk en Gijsbert, werden tezamen, tegelijk met de graven van Egmond en Hoorne, in 1568 te Brussel onthoofd....

NOTARIS (nauwkeurig kijkend naar de portretten-galerij aan wand links): Wie is dit vrouwenportret? Dat is treffend!. ... Je zou zweren, dat je kleindochter er voor geposeerd had.

GROOTVADER (na een aarzeling te hebben overwonnen): Dat is een der freules Van Bronckhorst. Mijn kleindochter heet naar haar. De gelijkenis is werkelijk opvallend. Ik wou dat die overeenstemming niet zoo sterk was .. .

NOTARIS: Even mooi! Gelijke houding! Datzelfde onafhankelijke en toch innemende! Me dunkt, geen van

die twee freules heeft zich voor de ander te schamen!

GROOTVADER: Ze lijken te veel op elkaar

Blijft in zwijgen verdiept voor het vrouwenportret met den notaris staan, die eveneens zwijgend het portret bekijkt).

KLEINDOCHTER (is ongemerkt van links binnengekomen, waar zich haar kamer bevindt, en heeft zich met den rug naar het haardvuur geplaatst): Wat 'n aandacht voor mijn portret!

GROOTVADER: Ben je nog op, Jacoba?

NOTARIS (vroolijk): U behoeft u niet te laten schilde-

Sluiten