Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HONDJE

aan wat prettigs denken!" Hij lachte en noemde mij een flinke meid. Je ziet dus, dat ik, zoo klein als ik was, toch al uitgevonden had, dat de werking van den geest lichamelijke pijn verminderen kan. Is dat niet in principe hetzelfde als genezing door auto-suggestie? Later heb ik nooit meer iets gemankeerd; ik weet dus niet, of ik hetzelfde systeem nog zou toepassen. Misschien kan een volwassen mensch ook niet zoo gemakkelijk iets prettigs vinden om aan te denken als een kind.

ik heb je gisteren al verteld, dat ik in allerlei moeilijkheden baat gevonden heb bij redeneeren met mijzelf.

Dat wil ik jou nu ook aanraden. Je hebt er tijd genoeg voor, nu je hier dag-in, dag-uit zoo rustig ligt.

Probeer in de eerste plaats eens zoo dapper te zijn, dat je je toestand onder de oogen durft zien, zonder je een nieuwen aanval op den hals te halen! Als je dat gedaan hebt, zeg je tegen jezelf: „Het is een leelijke, lastige geschiedenis, waarmee ik zit opgeknapt en wie zoo iets niet kent, heeft het in zijn leven gemakkelijker dan ik! Maar. ... het is nu eenmaal zoo! En ik moet zien, dat ik er zoo gauw mogelijk afkom!"

Als je zoover bent, ga je je schrap zetten tegen den volgenden aanval. Je moet je vast voornemen, daaraan niet toe te geven. Je moet voortdurend tegen jezelf zeggen: „Ik zal overwinnen, want ik ben toch de sterkste!" En als dan het akelige gevoel, dat het begin is van een aanval, je bekruipt, klem je je tanden op elkaar en je zegt bij jezelf: „Goed! Kom maar op! Ik ben er ook nog! Eens kijken, wie de baas is!" En een levensgroot jongmensch van vleesch en been zal toch zeker met zijn tastbare vuisten wel een waanvoorstelling kunnen bevechten? Jaag die terug naar waar ze vandaan komt! Naar het niets, waarin ze thuishoort. Zoo'n abstract ding is in een concreet mensch geheel misplaatst. Die twee hooren niet bij elkaar!

Je zult zeggen, dat ik gemakkelijk praten heb, maar zie je, Hugo, ik heb altijd zoo'n heel hoog idee van je gehad! Ik stel een groot vertrouwen in je willen en je kunnen. Ik zou mij al heel sterk vergissen, als je geen baat vondt bij mijn

Sluiten