Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

zijn alleenspraak voort. Hij duwde 't raam open en staarde over de straatkloof, waaruit schrille kindergeluiden opstegen, de ventroep van een koopman klonk, naar een rij arkeneeltjes, gelijk aan dat, waarvoor hij stond en waarboven hoog de blauwe Augustushemel welfde.

— Ruimte, daarboven is ruimte. Zoo kan men ver zien, oneindig ver — onbegrijpelijk ver. Nu dat mooie ondoorgrondelijke blauw, straks de zon, 's nachts de maan en sterren — millioenen werelden —

Hij herinnerde zich, hoe hij als jongen in 't ouderlijke huis ook gaarne door 't zolderraam keek, hoe hij daar poozen kon staan, verzonken in gepeins, 's avonds als de zon daalde en de wereld overbloedde, de landen, de boomen en hoe de IJsel dan dat bloed meevoerde, ver naar de zee — 's morgens, wanneer 't nog schemerde, wanneer 't heel langzaam licht ging worden en alles ontwaakte uit de nachtelijke rust. De geur der aarde drong tot hem door en 't koele windje droeg de morgenzang van een vogel tot hem over. De IJsel lag nog grijs, zilverachtig-grijs, als een lint achter 't donkere ruischende geboomte. In 't Oosten kwamen lichtvegen, sluiers werden opzij geschoven — de zon dook op, rood en goud, lachend van jonge, frissche levenskracht.

— Morgenrood! schalde hij eensklaps. — Morgenrood!

Vlug als een jongen griste hij het deksel van een kartonnen doos van de vloer, boog de randen er af en met een stuk krijt, dat hij in een van zijn zakken vond, trok hij in sierlijke letters «VILLA MORGENROOD«.

Voldaan beschouwde hij zijn werk. — Met rood krijt, dat doet goed, keurde hij. — Dat doet goed — dat doet heel goed.

Ferme rookwolken uitblazend, nagelde hij zijn bord aan de deur, herhalend — Villa Morgenrood. Wat Miep wel zou zeggen? En Henk? Die dachten nu nog allerminst, dat ze ouders hadden, die op een villa woonden.

Jo aanzag het gedoe van h'r man en schudde het hoofd. Wat was dat nu weer allemaal voor dwaasheid? Spotten, ergerlijk spotten! Villa — och god — villa! Een vliering.

Zorgen — had die man dan geen zorgen? Hoe kon hij

Sluiten