Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE COMEDIE THUIS

mager, kleiner dan het meisje waar hij het zoo druk mee had Nini! Eenigszins schorre lachkreten gingen telkens uit een van beide groepen op, telkens verstond men den een of anderen voornaam, die van de eene naar de andere werd geschreeuwd. Er was iets zieligs ook in dat heele troepje. Het was toch sjouwerig, dit leven; ze zouden in Amsterdam geen tram meer vinden, die allen thuis bracht. Wat hadden ze gespeeld? O ja, hij herinnerde zich nu het aangeplakt te hebben gezien. Een fransch stuk. Hij had het in Amsterdam van hen gezien, een maakwerk, maar wel een speelstuk, als men het spelen kon. Maar de eenige werkelijk sterke acteur er in was oom Gijs en hij maakte er haast een klucht van, speelde alles kapot, en Esther, de knokige, samen met dien jeune premier, een «graaf», dien hij maakte tot een chauffeur met hoogst ongunstig uiterlijk, brachten van de sensationeele scènes niets terecht. Oom Gijs had nu ook weer, op het perron, het hoogste woord. De tragédienne was er niet bij, wel Pa Medding, die met een pijnlijk air een pijp rookte, alsof dit in een rol te pas kwam, maar hij het niet erg lekker vond. De kleine Ko, die een kleine rol had gehad en die gespeeld had alsof hij de zaak wou saboteeren — hij kon beter — had nu alweer wat nieuws aan de hand, een popperig, nog jong ding. En Nini, zij had een kameniersrolletje gehad, met even iets te zeggen, maar op het tooneel scheen ze alle charme kwijt, wist zich niet te bewegen en zei een les op.

De trein kwam. Het troepje bestormde — onnoodig, want druk was het niet — een derde klasse-coupé. Ze konden er niet allen bij elkaar in en het slot was, dat er op het laatste oogenblik een paar bij Van Loenen in den coupé kwamen: het waren Esther, de spitsige, en een van de schooierige jongemannen, die met Pa Medding hadden gepokerd. Deze was nu evenwel zeer fraai gekleed. Ze hadden het erg druk samen en herkenden hem niet, tot op het laatst.

„Het wordt een sof," zei Esther. Zij zag er luguber uit, haar mishandelde huid gril belicht, haar oogen diepliggend

Sluiten