Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

GROOTVADER: In deze kamer!

BUURMAN (ernstig): Het gevaar is ernstiger dan ik dacht.

GROOTVADER: Ik behoef u niet te zeggen waarom ik hierover nooit met mijn kleindochter heb gesproken. Ook den notaris heb ik niet willen betrekken in dit familiegeheim. Ik zou er ook niet aan gedacht hebben, de politie hieromtrent in te lichten. Tegenover u, onder deze dringende omstandigheden....

BUURMAN: Ik stel uw blijk van vertrouwen op hoogen prijs. Ik geloof dat u verstandig hebt gedaan, mij uw vertrouwen te schenken. Vooral dezen nacht. Er kunnen nu tenminste maatregelen worden genomen. Want de ring loopt gevaar!

GROOTVADER (naar de kleine deur op den achtergrond links): Deze deur geeft toegang tot een kleine kluis, uitgespaard in den twee meter dikken buitenmuur. Achter deze schilderij bevindt zich een geheim kabinet. Ik druk op de lijst van het portret en het deurtje opent zich. Men kan er slechts ingaan door deze kamer. Zooals u ziet, geschiedt de sluiting door het wegschuiven van een der paneeltjes. De nachtelijke schreden bewogen zich in deze richting. (Met nadruk:) Ze kwamen uit de torenkamer....

BUURMAN: De ring wordt daar dus bewaard? (Hij blijft bij de tafel.)

GROOTVADER (na door het lage deurtje te zijn binnen gegaan, keert bij de tafel terug, na het deurtje achter zich gesloten te hebben; hij plaatst een oud met ijzeren banden beslagen koffertje onder de lamp:) Dit is het kistje waarin van geslacht op geslacht alle belangrijke familiepapieren bewaard worden. (Hij opent het deksel met een geheime sluiting.) In dit kleine, oude etui bevindt zich de ring. (Hij opent het etui.)

BUURMAN (verrast): »De Parel van de Veluwe«!

GROOTVADER: Den vorigen nacht is er een poging gedaan, de geheime sluiting der kleine muur-kamer te openen....

Sluiten