Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

BUURMAN: De ring is dus niet veilig in die geheime bewaarplaats.

GROOTVADER (onrustig): Dit is het eenige wat ik mijn kleinkind bij mijn dood zal nalaten. BUURMAN: Wat wilt u nu doen?

GROOTVADER: Het geheim bewaren. En den ring redden. BUURMAN: Hoe? GROOTVADER: Hoe?!

BUURMAN (op de klok kijkend): 't Is kwart vóór twaalf. Men schijnt hier het spookuur te willen afwachten.

Met den ring als buit 't Is het zonderlingste raadsel,

waarbij ik ooit in mijn leven ben betrokken.

GROOTVADER (angstig vragend): Wat moet er met den ring gebeuren?

BUURMAN (na zich te hebben bedacht): De ring is hier niet veilig meer. Blijkbaar helpen geen gegrendelde deuren, geen ingebouwde kluizen, geen geheime sluitingen en geen ijzeren kisten om den ring te bewaren. Wij hebben met een geheimzinnige macht te maken, die wel eens sterker kon zijn dan u. De ring is dezen nacht bij u niet veilig. Ik stel u voor....

GROOTVADER: ....Wat?!

BUURMAN: In mijn vroegere praktijk heb ik altijd list boven geweld geplaatst. Ik sta buiten dit geval. Op mij valt het minst de aandacht. Ik stel u voor, den ring aan mijn vinger te doen.

GROOTVADER: De ring is, behalve vroeger door de Graven van Gelre, sedert eeuwen niét meer gedragen....

BUURMAN: Ik ben iemand van snelle beslissing. Ik zie geen andere oplossing. We laten het oude kistje geopend op tafel staan, om daarop de aandacht te vestigen. Den ring zelf bewaar ik zoolang. (Rustig). Ik ben bovendien van plan, den ring geen sekonde langer aan mijn vinger te dragen dan noodig is.

GROOTVADER (zijn aarzeling overwinnend): Ik heb u niet willen krenken. Uw voorstel is het beste.. . Hier is de

Sluiten