Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

ring. (De grootvader schuift langzaam den ring aan een der vingers van de hand van zijn bezoeker.

Uit de kamer links weerklinkt een angstige kreet. Ontdaan verschijnt de freule Van Bronckhorst op den drempel van haar deur. Van het blad met glazen, dat zij in de hand houdt, laat zij een glas vallen, dat aan scherven op den grond breekt.)

INSPECTEUR (met een ruk de rechterdeur openend): Wat is dit voor gerinkel van glas?

KLEINDOCHTER (ontdaan): Ik schrok. Ik stond in mijn kamer om hier binnen te gaan. Ik hoorde duidelijk een stem, die mijn naam fluisterde.... Ik ben alweer kalm. (Zij bukt zich om de scherven op te rapen.)

INSPECTEUR (gebiedend): Laat die scherven daar juist zoo liggen, freule. Als er straks over geloopen wordt, zullen we het breken van het glas kunnen hooren. En als de spoken er met hun bloote voetjes over glijden, zullen ze zich misschien aan de scherven snijden.

BUURMAN: Heeft u iets verdachts ontdekt, inspecteur?

INSPECTEUR: Ja! 't Vriest buiten. Op het wit-bevroren gras heb ik vreemde voetsporen ontdekt. Het spoor liep om' dezen vleugel. Kwestie van methodisch werken. Ze komen niet overeen met een van onze schoenen. Uit voorzorg had ik alle schoenen van de hier aanwezige heeren even nagemeten en nageteekend; een beroepsplicht van accuratesse.... Er ligt een dun ijsvliesje over de slotgracht. Op enkele plaatsen onder de torenkamer is het ijs gebroken.

KLEINDOCHTER: U meent dus inderdaad dat de torenkamer. ... ?

INSPECTEUR: Natuurlijk immers. Dat is even helder, als de maan nu buiten schijnt.... Alla! ik neem mijn laatste maatregelen. Meneer den notaris heb ik in hinderlaag geplaatst met z'n gezicht naar de vensters van de torenkamer; met bevel te schieten, zoodra hij iets verdachts ziet. Den huisknecht heb ik hier op het portaal in de gang gezet, met een stevig eind touw bij zich om iedereen, die hier de kamer binnen mocht willen sluipen, een loopenden strop om z'n armen te gooien. De freule wordt beleefd verzocht, zich

Sluiten