Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

jonge dingen, maar niet bleu en afzijdig. Kameraadschappelijk leken ze wel, en dat was een goede noot. Ze waren meisjes onder mekaar en er pasten geen dwarskijkers in de hut. Het belangrijkste was nu of ze ook dansen konden.

Dat viel aanstonds mee. De nieuwelingen, door Nesselmans terecht geholpen, werkten niet kwaad. Wat ze deden was goed, ze hadden zioh slechts te richten naar het figuur van de groep en dat deden ze handig. Mimi haalde verlicht adem. Dat koopje was niet slecht. Nesselmans scheen ook tevreden. Hij knikte goedkeurend. — 't Gaat wel, meisjes — t gaat goed. Maar dat en dat — D'r om denken — zoo — zoo — ja — zoo — zoo.

Dag aan dag werd er geoefend en steeds weer vond Nesselmans, dat 't een of ander nog niet zoo goed ging, als moest. De meisjes zuchtten en mopperden onder elkander, maar tegen Nesselmans liet niemand iets merken. Als het stokje tikte, de eerste noten werden aangeslagen, deed ieder zijn best in de hoop, dat 't nu eindelijk zou kunnen voldoen.

Miep en Jenny doorleefden de eerste roes van 't artist zijn. Straks traden ze op — heel een publiek zou naar hen zien — naar hen alleen. Dat voelden ze elk voor zich. Om Sonja hurkten ze dikwijls samen om zich uit te spreken, luisterden naar haar raadgevingen en als ze soms sprak over haar eigen danstijd, schenen de bekende verhalen bezielder dan voorheen. Sonja leefde mee, haar oude glorie wierp koesterende stralen vooruit, omzonde de twee beginnelingen, die een loopbaan, wie weet hoe schoon, voor zich hadden. Eerst het ballet — dan werken — werken — zich volmaken — misschien een lesje van een celebriteit — soloHanseres — Wat stond al niet voor hen open! Dansen toch was een goddelijke kunst, dat kon niemand beter vatten dan zij — nu ze niet meer meedoen mocht. Duncan, Leistikow, Green Walker, Impekoven — konden daar niet nog een paar namen bij — Braun en Hessels?

Sonja was de geestdriftigste van allen en wanneer de meisjes een pasje waagden, deed ze gaarne mee, vaker dan voor haar goed was. Dat voelde ze en dat krenkte haar,

Sluiten