Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRISTAN EN ISEULT

zou zij hem aangeklaagd hebben, indien zij dan niet gedwongen zou zijn den bedrieger te huwen. Tristan ziet nu, dat Iseult de vrouw is aan wie de gouden haarlok toebehoort, en plichtsgetrouw vraagt hij haar voor zijn oom ten huwelijk.

Dan volgt de episode van den noodlottigen liefdesdrank. De koningin heeft dezen drank medegegeven aan Iseult's vrouwelijke bediende Bringvain (Brangien) om Iseult en koning Mark vóór hun huwelijk te laten drinken, waardoor hun liefde bestendig zal blijven. Gedurende de zeereis naar Cornwall, welke Iseult onder Tristan's geleide onderneemt, drinken zij beiden door een noodlottig toeval den tooverdrank, waardoor zij in altijddurende liefde aan elkander verbonden zijn. In den huwelijksnacht neemt Bringvain de plaats van Iseult in. Vreezende, dat haar vertrouwde haar tenslotte eens zal verraden, beveelt Iseult twee mannen haar ten dood te brengen. Door haar schoonheid en onschuld roert zij de mannen, die haar leven sparen. Iseult, primitief-barbaarsch en wispelturig als zij in het oude verhaal vaak is, toont zoo groote spijt over haar wreed plan, dat de mannen haar de waarheid zeggen.

De beminden blijven elkaar ontmoeten. Audret, een neef van koning Mark, geholpen door een boozen dwerg, verraadt hen. Tristan vlucht en Mark beslist, dat hij Iseult aan een troep melaatschen zal meegeven, nadat hij haar oorspronkelijk tot den vuurdood veroordeeld heeft. Haar geliefde redt haar en zij brengen samen twee gelukkige jaren in het woud door. Op zekeren dag vindt koning Mark hen slapende in hun hut, terwijl Tristan's zwaard tusschen hen ligt. Overtuigd van hun onschuld gaat hij heen. Het ruwe woudleven wordt ondragelijk op den duur. Mark laat Iseult aan het hof terugkeeren onder belofte van Tristan, dat deze Cornwall zal verlaten. Tristan is nu aan Arthur's hof en met Gawain's hulp heeft hij wederom een ontmoeting met Iseult. Arthur's ridders houden een jacht in de nabijheid van Tintagel en koning Mark ontvangt hen en herbergt hen in zijn kasteel. De geliefden worden weer verdacht en nu moet Iseult de proef door-

Sluiten