Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRISTAN EN ISEULT

we in de achtste eeuw een Talorcan filius Drostan en een Drest filius Talorcan. Keltische geleerden zijn het erover eens, dat Drostan gevormd is van Drest (Drust) met een algemeen Keltisch achtervoegsel en dat Tristan afgeleid is van Drostan. Hiertegen is ingebracht door J. Loth, dat de naam afkomstig kan zijn van eiken tak der Kymrische Kelten.

De naam van Tristan's geboorteland Loonois (Loenois) is waarschijnlijk het Schotsche Lothian en de streek genaamd Morois, waar hij met Iseult in het woud leeft, is vermoedelijk het Schotsche Murray. Zooals F. Lot aantoonde in »Romania«, XXV, 16 ff. (1896), wijzen deze beide namen op streken, die ongetwijfeld door Pieten bewoond werden.

Doch er zijn ook punten, die een oorspronkelijk verband van de sage met Wales mogelijk maken. Het voornaamste bewijsstuk hiervoor wordt gevormd door de Welsche Triaden. In een dezer wordt Tristan een der voornaamste diadeem-dragers van Brittannië genoemd; in een andere is hij een der drie minnaars van Brittannië. Behalve in deze korte toespelingen wordt er in een Triade uitvoerig over hem gesproken. Hier is hij een der drie groote zwijnehoeders van Brittannië. Hij hoedt de zwijnen van Mark, terwijl de eigenlijke hoeder met een boodschap naar Essylt (Iseult) is gegaan. Arthur, Mark, Kay en Bedivere komen bij hem, gaat de Triade verder, maar zij kunnen geen enkel varken van hem krijgen, noch door list, noch door geweld, noch door diefstal.2)

Toch behoeven deze Triaden niets omtrent een mogelijke traditie van de Tristansage in Wales te bewijzen. Want ze komen slechts voor in een handschrift uit de 14de eeuw, toen de roem van Tristan en Iseult reeds lang door Fransche schrijvers overal en ook in Wales verspreid was. Hetzelfde geldt voor de verschijning van Tristan als Drystan mab Tallwch onder Arthur's raadslieden in »The Dream

*) »Contributions a 1'étude des romans de la Table ronde«, 16 ff (Paris, 1912). 2) J. Loth, »Les Mabinogion«, II, 247 ff (Paris, 1913).

Sluiten