Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

KLEINDOCHTER: Ik kon niet slapen, grootpapa. Ik was eigenlijk jaloersch op u.

GROOTVADER (bezorgd): Weer onrustig gedroomd? Zooals de vorige nachten?

KLEINDOCHTER (eerst ontwijkend): Gedroomd?.... Ja, ik hèb gedroomd. Maar niet zoo duidelijk als gisteren of eergisteren.

GROOTVADERf/angzaam;.-Ditmaal heb ik gedroomd . . Daar bezondig ik me anders niet aan.

KLEINDOCHTER: Heeft ü gedroomd? Wat heeft mijn oudje wel gedroomd?

GROOTVADER: Wat ik straks heb gedroomd? Dat kan ik niet zoo makkelijk navertellen. Ik heb zwaar geslapen, 'n Droom kun je nooit dadelijk weer voor je geest terugbrengen ....

KLEINDOCHTER: Was 't een mooie droom, of 'n akelige.... ?

GROOTVADER (zich bezinnend): Ik droomde.... ik droomde.... (eensklaps) Nee, schat je, 't was géén mooie droom!

KLEINDOCHTER: Herinnert u zich wat u droomde?

GROOTVADER (ontwijkend): Nee, nee, ik herinner 't me liever niet. 't Was 'n nare droom... . (hand tegen z'n voorhoofd drukkend) 'n Afschuwelijk visioen.

KLEINDOCHTER (hem aanhalend): Arme grootpapa! Wilt u uw droom liever vergeten?

GROOTVADER: Als ik kon, — o ja!

KLEINDOCHTER (dicht tegen hem aan): Was 'i over....?

GROOTVADER: Ja, ik droomde denzelfden droom, die jou de vorige nachten óók kwelde!

KLEINDOCHTER (vragend in spanning):. ... Het meisje van het portret?

GROOTVADER: *t Was veel afschuwelijker. Ik droomde dat jij

KLEINDOCHTER: Droomde u van mij?.... De gelijkenis ....

GROOTVADER: Ik ben blij, dat je me wakker hebt ge-

Sluiten