Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTERMEZZO

geweest ben, dan was ik het onbewust!", meende hij. „Maar ik had toch geen kans!", zuchtte hij kwasie ongelukkig. „Dat weet ik nog zoo net niet!", plaagde zijn vrouw terug. „Wat ik wel weet is, dat je door je vertrek de idylle wreed verstoord hebt. Baumgartner vlucht weg, omdat jij, die hem de verliefdheid gesuggereerd hebt, hem in den steek laat en de arme Hilde zal hem missen. Neen, eigenlijk zal Hilde in hem j o u missen. Want instinctmatig zal ze gevoeld hebben, dat jij je achter den Zwitser verschool. En nu — haar stem klonk ernstig — mag ik je wel iets bekennen, Frank! Ook Hilde was een tikje verliefd op je, misschien ook onbewust. Ik heb haar gadegeslagen. Wij vrouwen nemen zooiets scherper waar dan jullie mannen!"

Dienzelfden middag stonden Otto Baumgartner en Hilde Wettersheim bij den aanlegsteiger aan het meer. Ze waren beiden stil. De Zwitser was schuchter teruggetrokken en Hilde staarde afwezig over het water. „Je vriend is vertrokken?", vroeg ze. „Ja!" zuchtte hij. „En ik vertrek morgen!" 't Jonge meisje nam die mededeeling kalm op. Het was haar onverschillig. Een paar dagen geleden voelde ze nog genegenheid voor den jongen Zwitser, maar vandaag was hij als een vreemde voor haar. Het was een episode voor haar geworden. Ze voelde een onbestemde triestheid in zich opkomen, alsof zij iets verloor, dat ze nooit bezeten had, en ze keek naar den jongen man naast haar, met wien ze voor eenige dagen nog zoo intiem was, maar die haar nu totaal onverschillig liet.

Baumgartner zelf wist een oogenblik geen raad met zijn figuur. Hij miste de suggestie van den Hollander. Hij voelde zich als een acteur, die een rol vervuld had, die nu afgedaan had en hij vond zich een beetje belachelijk.

Het jonge meisje keek hem nog eens van terzijde aan. Vreemd, dat hij haar nu zoo onverschillig was: een niet onaardige, maar toch doodgewone verlegen jongen, die over zijn woorden struikelde. Typisch dat ze het niet eerder gemerkt had. Maar opnieuw kwam het gevoel bij haar op, dat ze iets miste, dat ze iets in den jongen Zwit-

Sluiten