Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE HORIZONNEN

— Laat ik 't dan zóó zeggen: Ben je nu gelukkiger dan voor zes jaar?

— Ja...-

— Komt dat door de... . amour?

— Ook, maar niet in den banalen zin, dien jij denkt.

— Wees 's duidelijker....

— 't Konit door 't.... begrijpen van de amour, 't eenigszins overzien, 't dóórzien....

Ze aarzelde een oogenblik tegenover zijn zoekenden ernst. Dan, eerlijk:

— Vroeger vegeteerde ik door bloedarmoede. Kun jij beseffen hoe arm en bekrompen veel vrouwenlevens worden door 't niet kennen van sommige emoties?

— Maar het mannen-ideaal blijft toch: reinheid en onschuld in een meisje.

— Ja, het mannen-egoïsme. Want als later in hun huwelijk de vrouw hun niet kan geven wat ze zoeken, dan beklagen ze zich, gooien alle schuld op haar en voelen zich bekocht. Ze vergeten dat de kiem van alle mogelijkheden in iedere vrouw sluimert, maar dat 't gewekt moet worden. Het is bijna misdadig, hoeveel getrouwde vrouwen armoedig geknot blijven in hun gevoels- en geestelijk leven, doordat ze niet uitgroeien kunnen door het tekort van hun man. En hij poseert nöta bene als slachtoffer....

Op zijn zwijgen vervolgde ze zachter:

— We leven immers niet meer in de mooie kindersprookjes. Als de olifant met z'n langen snuit 't verhaaltje uitblaast, dan zijn de prins en de prinses getrouwd en.... gelukkig; — bij ons beginnen de problemen dan pas.

— Maar er zijn ontzettende schaduwzijden, Erna. Het meisje kan door haar te vrije opvattingen te overmoedig, te.... veeleischend worden voor een man.

■— Dat zijn de excessen, de zwakke beenen die de weelde niet kunnen dragen. De ervaring hoort juist haar inzicht te zuiveren, Tout comprendre, c'est tout pardonner. Menschelijker, warmer, begrijpender zal ze in 't leven staan en daardoor nederiger en vergevender.

— Waarom?

iv 6

Sluiten