Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

Een moderne romaneske in vijf bedrijven door JAN FEITH

(Slot)

Vijfde bedrijf

(Beide heeren aan tafel het onderhoud voortzettend.)

GROOTVADER: zoodat uw mededeeling over het

onverklaarbaar verdwijnen van den ring, dien ik u had toevertrouwd, niet dien indruk op mij maakt, als u veronderstelt.

BUURMAN (zich geleidelijk herstellend, verbaasd bij de kalm uitgesproken woorden van baron Van Bronckhorst): Ik ben verbaasd, baron Van Bronckhorst, over de waarlijk wijsgeerige manier, waarop u deze verdwijning van iets, dat u boven alles dierbaar moet zijn, opneemt!

GROOTVADER (lakoniek): Ik verbaas u door mijn kalmte? Och, iemand went tenslotte aan alles. Ik heb vannacht de vuurproef langzamerhand wel doorstaan, meen ik.

Sluiten