Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEMONEN

Want ik zie, ik voel het mooie Het wordt mij soms tot

stikkens toe benauwd. ... Ik kan het niet uiten...."

,,Wees jij maar blij, dat je mislukt bent. Een kunstenaar te zijn beteekent het hardste lot te dragen dat er op aarde bestaat. Wij zijn geen gewone menschen, wij voelen en zien de dingen heel anders. Tenminste, dat wordt zoo verondersteld. Ik heb eens een vriend gehad, jaren geleden, die altijd zei: »Wij kunstenaars zijn het lijdende deel der menschheid.« Wij moeten lijden, anders was onze

kunst geen kunst. Want uit dat lijden spruit juist het

schoonste, het edelste voor. Ga maar eens na...."

„Arme man. Ja, ik heb ook veel verdriet gehad "

Peter had haar woorden niet gehoord, hij was te zeer in eigen gedachten verdiept. Hij ging voort als sprak hij tot zich zelf:

„Iedere kunstenaar heeft demonen in zich. Ja, ik noem het demonen, omdat ze ons zoo doen lijden, omdat ze ons kunstenaarsbestaan één langen, droeven lijdensweg doen worden. Och, alleen maar de bange ontroering als men ontdekt, dat er iets «in ons zit». Dat angstige, kostbare bezit van zoo'n kunstdemon. Wat kweeken we hem zorgvuldig op, wat hebben wij hem lief Al onze zorgen

en gedachten gelden slechts hem. Al wat wij doen, doen wij omdat wij den demon in ons hebben. En we brengen hem de grootste offers. En als we dan eindelijk denken, dat wij uitgeleerd zijn, dat wij gereed zijn om aan het Groote Werk te beginnen, dan is de demon verdwenen. Op het groote oogenblik heeft hij ons in den steek gelaten.... en zit stil in een hoekje te lachen om ons verblufte gezicht Dan komt de grootste lijdensweg, dien

een mensch ooit kan afleggen. Twijfel, twijfel of we al dan niet zijn, wat we denken te zijn. Twijfel, of we ooit nog eens iets zullen bereiken. Twijfel, twijfel.... Demonen! Want ze komen terug, ze hebben nog niet met ons afgerekend, en weer vertroetelen en verzorgen we de demonen als het kostbaarste bezit op aarde, jarenlang, jarenlang. En dan weten we plotseling, dat nu eerst het groote oogenblik is gekomen, het oogenblik van de open-

Sluiten