Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZILVEREN MAAN

ATTIE.

Och wat, men moét link zijn. Ik zou haar direct naar zolder brengen en onder oude lappen verstoppen. Als ze 's nachts allen sliepen, kroop ik stil naar boven

WALLY (ademloos).

En dan? Wat zou je dan doen? Toe zeg het toch, Attie!

ATTIE.

Nou, ik bleef er niet bij zitten kijken. Ik zou er ronde stukken uitsnijden en er een Willemientje op krabbelen, zoodat ze op een rijksdaalder leken.

WALLY.

En dan, Attie?

ATTIE.

En dan? (denkt na) Dan kocht ik me eerst een heele broek zonder lappen en met héél diepe zakken, waar je met je heelen arm in kan, minstens vijfhonderd knikkers diep, en niet één jongen moest me kunnen aanzien dat ik er zooveel in heb.

WALLY (droomerig). En dan....?

ATTIE.

En dan ? Ja, dan nog meer. Weet je, ik zou

wel eens wat anders lusten dan dat gore, zwarte brood. Ik zou op slag drie wittebroodjes koopen, voor jullie ieder ook een. Of nee, ik kocht den heelen winkel leeg

WIL.

Zooveel kan je in geen jaar op. Wally, niet slapen gaan. WALLY (inslapend).

De maan wordt kleiner, nog kleiner, zoo klein als een rijksdaalder. Nu zie ik er duidelijk een Willemientje op. Attie.... Attie.... daar is ze.... ze valt.... ze is een

rijksdaalder geworden Neem haar mee Attie

(slaapt in)

Sluiten