Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

644

DE EER VAN HET GESLACHT

Toto: Even goeie vrinden. Of nog beter. Veracht jij 't aardsche maar. Des te meer is er voor 'n ander.

Amalia: De mensch moet zijn lage begeerten in zich weten te doen sterven. De geest laat zich niet kluisteren.

Toto: Als ik jou was, dan ging ik me oefenen in 't heelemaal niet meer eten! Heelemaal geest worden. Voornaam zeg!

Amalia: Je spot met wat je niet begrijpt, zooals alle kleine zielen.

Toto: Ik behoor, zooals Dominee Galm zegt, tot het Kains-gebroed van deez' vervloekten tijd.

Amalia: Je spreekt de waarheid en beseft het zelve niet.

Toto: Dat is m'n kinderlijke onschuld, (snoept)

Amalia (heeft zich weer over haar werk gebogen, prevelt, allengs luider, voor zich heen): de ziel is de

of de geest is hoe heeft hij dat ook gezegd?

van het Wereldbewustzijn wacht de weerspiegeling

staat daar, geloof ik. Juist: de weerspiegeling. Of is 't net andersom? Het Wereldbewustzijn is e de weerspiegeling van.... van....

Toto (boven haar puzzle): Mali! Zeg!

Amalia: Wat is er nu weer?

Toto: Zeg nou 's even Dit is nou juist 'n vraag voor

vergeestelijkte menschen.... 'n middel tegen alle menschelijke kwalen

Amalia: 'n Middel tegen Wel, de verzaking van

het aardsche natuurlijk, het je erboven verheffen, de zelfverheffing och nee, zoo bedoel ik 't natuurlijk niet. Ik

bedoel het geest-worden juist, dat is 't: vergeestelijking!

Toto: Kan niet. Veel te lang. Mag maar zes letters zijn. Als je 't niet korter kunt

Amalia: Korter? Nee (zoekt in haar cahier)

Laat 's zien Hij zei 't zoo treffend. O ja (leest:) »De

weg naar het heil des geestes is een lange en zware weg ...«

(Hendrik Steffelaar en zijn zoon Dick komen binnen. De vader een wei-verzorgd, gauw-driftig meneertje, de zoon

Sluiten