Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MANTEL, WAAROVER GESPROKEN WERE

693

geluk, dat haar nu al doorsidderde. Zoodat ze in een soort trance over de nat-glanzende straten gleed.

Er waren indrukwekkend-mooie mode-magazijnen im dit gedeelte der stad. Met goed verzorgde étalages, vol werkelijke of vermeend-nieuwe snufjes van damesmode, op elk gebied. Die gedachten wekten aan verwijderde grootheid, ergens in Parijs, Londen of Brussel, waarvan dit alles maar de zwakke afspiegeling was.

Juffrouw Treize had vooruit haar plan gevormd, al weken tevoren. Zij had berekend, dat er binnenkort voordeelige aanbiedingen zouden komen. Zoo tegen het einde van het winterseizoen gewoonlijk, wanneer al zoetjesaan de voorbereiding begint voor de nog verwijderde lente. Eén magazijn vooral had zij op het oog, een zaak, die van ouds beroemd was om de koopjes, die daar wel te treffen waren. Voorzichtig was juffrouw Treize al eenige malen daarlangs geschoven. Zooals vrouwen alleen dat doen kunnen, doende alsof ze alleen maar komen uit toeval en eventjes staan blijven, niet omdat ze begeeren te koopen. Maar haar aandacht is in het verborgene gespannen op een voorwerp, dat ze heftig begeeren. Zoo had ze een dag gedaan, den volgenden dag en daarna opnieuw. Alsof er een kans bestond,

dat de prijs lager zou worden, vanzelf alleen door den

tijd.... zooals de stand van het water bij droogte....

Voor dien winkel bleef ze ook nu weer staan. Er voor was een druk beweeg en een schuifelend gedrang van menschen, die zich voortbewogen over het trottoir en van anderen, vrouwen en mannen, die de étalages wilden bezien, van nabij. Waar veel hoeden en mantels, in verlokkenden val van plooien en pluimen, uitgespreid lagen, gegroept en geschikt door vaardige vingeren van etaleurs. O, die verleidelijke gratie der etaleurs, die een verborgen macht vormen over de winkelende vrouwen der steden!

Soms lagen er prijzen verwarrend, was er een etiket van een middensoort hoed geschoven in de buurt van een betere jurk, en dat van de jurk naar een minder soort mantel. Wat wel tot de zonderlingste conjuncturen en discussies aanleiding gaf, en onzekerheid en verwarring bracht buiten,

Sluiten