Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

Roman uit het Artistenleven door

E. G. VAN BOLHUIS

(Vervolg). XVIII

October bracht gure dagen. Een kille wind sneed door de straten, rukte de bladeren, waarin de zomer verbloedde, als nuttelooze overtolligheden van de takken en dreef ze voor zich uit als zouden zij getuigenis geven van zijn overweldigende heerschersmacht. Het grauwe water der grachten zwalpte hij op, dat het afgejaagd tegen de steenen walkant opsprong, machteloos terugviel en alle kracht verzamelend nog eens een poging waagde — ergens moest toch een schuilhoek zijn om aan de zweep van de onvermoeide drijver te ontglippen. Machtige wolkenhorden voerde hij aan, neep ze uit en striemde de regen over de stad, als wilde hij het stugge menschenwerk, dat hem bleef tarten, van de aarde spoelen.

Sluiten