Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Biografie.

Sir Charles Mallet heeft over Lloyd George een studie geschreven, welke bij Benn is uitgekomen (prijs 9 sh.) en die weliswaar niet bepaald een biografie genoemd kan worden, doch toch in deze rubriek thuis hoort. Hij heeft den levensloop van zijn slachtoffer (Lloyd George krijgt er hier flink van langs, daarom spreek ik van «slachtoffer») wel zeer merkwaardig ingedeeld. Over zijn jeugd krijgen wij vrijwel niets te hooren, de eerste vijftig jaar zijn in 23 pagina's gecomprimeerd; de vier oorlogsjaren van dezen politicus werden 100 pagina's waardig gekeurd en de spanne tijds daarna tot heden krijgt er 160. Lloyd George komt uit Wales, men noemt hem dikwijls den «Welsh Wizard» (den toovenaar uit Wales) en als wij het boek uitgelezen hebben, dan krijgen wij de overtuiging dat deze naam nog niet zoo gek gekozen is. Want hij heeft in zijn politieke carrière heel wat goocheltoeren verricht, maar het is hem gegaan zooals menigen echten goochelaar: zoodra de trucjes doorzien zijn, heeft men ze door en Engeland hééft Lloyd George geheel door, men heeft daar van hem gegeten en gedronken en al leeft zijn macht thans even op, doordat hij weer een reuzenzwaai in de richting van «Labour» heeft gemaakt, men neemt hem niet meer «au sérieux» en de schoone dagen van Aranjuez zijn voor hem ten einde, zijn macht is gebroken. Waaraan hij dat te wijten heeft, doet Mallet wel zeer goed uitkomen, al wenschen wij ons voor zulk een studie liever iemand, minder bevooroordeeld dan deze biograaf.

In zijn prille jeugd had Lloyd George's familie met armoe te kampen, en zoo ging hij als zestienjarige knaap na een vrij eenvoudige opvoeding bij een advocaat in de leer als klerk.

Sluiten