Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

743

ting des Heiligen Geestes en zoo is hij dan voor zijn uitgever gezwicht. Volgens hem aarzelt de Kerk, zweeft zij heen en weer tusschen Paschen en Pinksteren: »The modern Church suffers from the paralysis of analysis«. Na Pinksteren werd pas een ware broederschap mogelijk, de apostelen gedroegen zich vóór dat eerste Pinksterfeest heel anders dan daarna. Wat wij noodig hebben is niet alleen de waarheid, maar een waarheid waar leven in zit. Wij staan aan den vooravond van groote dingen, dat heeft Lodge ook al gezegd (zie Maart 1930 van dit tijdschrift), maar wat door dezen in spiritistischen zin is verkondigd, ziet Jones in een zielkundig licht.

Bij Elkin Mathews & Marrot is een zeer aantrekkelijk, zij het wel vrij prijzig boek verschenen: »Adam & Evelyn at Kew« van Robert Herring (beperkte oplaag van 1000 exemplaren a 21 shilling). Menigeen die Londen bezocht heeft, zal Kew Gardens wel kennen en de aardige teekeningen in dit vermakelijke boek tooveren ons menig schoon plekje uit dien wondertuin voor oogen, dat wij daar hebben aanschouwd. In dien tuin ontmoet een der tuinlieden, die Adam heet (was Adam niet de een tuinman?) een meisje dat aan de film is, Evelyn van naam. Haar directeur is »The Power behind the stars who thinks he is God Almingthy«! Het boek is een geestige satyre en zoo krijgt de politie, die in Hyde Park eenige flaters beging, een veeg uit de pan: »The Park is right enough, though the Police lowered its tone«. De boom der erkentenis was volgens Herring niet een appelboom, maar vast en zeker een pereboom, want een peer heeft den vorm van een vraagteeken!

Hij heeft ook eenige vermakelijke verzen opgenomen, waarvan wij citeeren:

»Ah sober English! They are not beset By the vain frippery of an Antoinette No Dresden shepherdess, no milkingstool Is needed to teach them to play the fool.«

De illustraties zijn zeer modern. Zij zijn gestencild door Edward Bawden en vooral de Chineesche pagode, de kindermeisjes met hun kinderwagens, de oude dames met hun réticules en de Tempel van Aeolus met een Haagschen ooievaar op den achtergrond, zijn goed getroffen.

Romans

De stroom van oorlogsromans, die sedert ruim een jaar steeds maar aanwast, is «still going strong». Als No. 1 op de lijst vermelden wij: »War is War«, door Ex-Private X (Gollancz).

Sluiten