Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

746

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

broken. Zijn oom neemt hem in de architectenfirma terug als klerk, maar hij kan zich niet vereenigen met diens gedragingen, die niet eerlijk zijn, daar hij zich door een aannemer laat stoppen om een oog dicht te doen voor diens knoeierijen met het bestek. Daardoor verliest hij ook nog zijn baantje, maar hij houdt goeden moed en ten slotte komt alles op zijn pootjes terecht. Een der sympathiekste en zeer menschelijke figuren in dit boek is de grootmoeder van Denis, die prachtig geteekend is.

Hiermee is de serie oorlogsromans voorloopig afgehandeld en gaan wij over tot het thema «Het Buitenbeentje», dat in het vorige boek op den voorgrond trad. In »Drifting Leaves« van S. H. Mc Grady (Elkin Mathews) vormt n.1. een kind zonder wettigen vader den hoofdschotel. De Wilson's wonen reeds eeuwen op de »Red Farm«, en de laatste telg uit die stoere boerenfamilie is een meisje, Margareth, dat met haar ouden vader op de boerderij woont. Gelukkig voor haar sterft haar vader eer haar schande al te merkbaar is en na zijn dood geven buren en vrienden haar den raad, om haar verleider maar te trouwen, maar door een toeval merkt zij dat hij haar liefde niet waard is en zij besluit, om met haar kind de wereld te trotseeren. Maar tegelijk neemt zij zich voor om zich op Archie Stanton te wreken. Stap voor stap ruïneert zij hem, en zoo zou Archie ten slotte in een oudemannenhuis zijn beland, als zij hem niet te elfder ure vergiffenis had geschonken, wanneer zij hoort dat hun zoon, die aan het front strijdt, zwaar gewond is. Per saldo komt alles terecht, hoewel zij Archie niet trouwt. Het is een zeer goede roman van het buitenleven in Engeland.

Ook in »The Strength of the Spirit«, van Leonora Eyles (Constable), krijgt de heldin van het verhaal een kind zonder gehuwd te zijn. Helen Kent is een journaliste en had om dien misstap een goed betalend society-blad moeten verlaten, maar daar zij bekwaam is, wordt zij door een weekblad in dienst genomen. Haar eerste opdracht is het «verslaan» van een spiritistische séance en het heele boek is verder erg spiritistisch, maar niet zoo goed geschreven als »Darkened Roomss van Philip Gibbs, dat wij in Juni 1929 in deze rubriek noemden. Het treffendst in dit boek zijn de kindertafereeltjes en de tragische dood van Helen's baby.

Het jonge meisje van heden komt op het tapijt in »To-Day's Daughter« van Berta Ruck (Hodder & Stoughton), een vrij zacht verhaaltje, en in Muriel Hine's »Pilgrim's Ford« (Lane). De laatstgenoemde roman is bijzonder goed en de oude grootvader en zijn kleinkind, dochter van zijn zoon en een Spaansche danseres, zijn uitmuntend getroffen, de karakters in dit boek leven.

Sylvia Hooke's »Aubrey Dene« (Longmans) is van veel min-

Sluiten