Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN ZONDER ANTWOORD

verbleekte, men zou er chemische procédé's op willen toepassen om het beeld scherp te houden, zoo scherp en duidelijk als het eenmaal was, maar niets baat, het beeld verbleekt. Anderhalf jaar is een stofje in de eeuwigheid, maar in een menschenleven is het een heel brok. Ik denk nog wel eens aan je, maar de groote helderheid der eerste herinnering ging zachtjesaan verloren. Er is geen chemisch procédé dat aan de oude verbleekte foto's hun scherpte terug kan geven. Maar het echte leven kent nog andere procédé's dan de chemie. Luister. Ik heb je wel eens verteld of geschreven over Wakkers, mijn oudsten mededirecteur, Th. A. R. Wakkers, een brave kerel, geweldige, ouderwetsch-Indische werkkracht, heel gierig, zoon van een brievengaarder en — trotsch op zijn afkomst. Welnu, Wakkers heeft een zoon, Frits Wakkers, een geschikte jongen, die een paar jaar geleden is afgestudeerd in Leiden als meester in de rechten. Frits Wakkers heeft daarna een tijd in Rotterdam, in Hamburg en in Londen gewerkt, en is nu een week geleden hier aangekomen om bij onze Bataafsche te werk te worden gesteld. Ik had hem natuurlijk op kantoor al eenige malen gesproken, maar gisteravond zou hij tusschen zeven en acht, dat is nog altijd het visite-uur in Indië, zijn opwachting bij ons thuis komen maken met zijn jonge vrouw. De oude Wakkers is weduwnaar, hij woont in een van de paviljoens van het Hotel des Indes, waar zijn zoon en zijn schoondochter nu ook nog zijn. Maar die zijn al een huis aan het zoeken en Wakkers had tegen zijn schoondochter gezegd: »Als je wat wilt weten van leveranciers en bedienden en al die beweging meer, dan ga je maar eens praten met mevrouw Elbronner. Die kan je daar heelemaal van op de hoogte brengen. Maar niet denken, dat jullie hetzelfde inkomen hebben als een directeur! Vooral de eerste jaren zuinigjesan, hoor!« Vooral dat laatste was weer echt de oude heer! We hebben er hartelijk om gelachen met z'n vieren, Heieen en ik, en Wakkers Jr. en — wel, ik behoef jou niet te vertellen met wie hij getrouwd is,.... met Greta Duyvensz, jouw clubgenoot en vriendin uit Leiden. De jonge

Sluiten