Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN ZONDER ANTWOORD

Heieen: »Wel een grappig jong ding, dat vroutotje.« En ik beaamde dat verstrooid.

17 Juli 192..

Maar het liet mij niet met rust, dien nacht niet, en niet den volgenden dag. Het was alsof langzaam een verbleekte foto weer kleur en scherpte kreeg. Ik wilde weten. Vanmiddag na kantoortijd liet ik den jongen Wakkers nog eens bij me komen om hem zelf een paar rapporten te geven, waar ik hem al over gesproken had. Hij heeft natuurlijk nog geen auto en rijdt meestal met zijn vader mee. Maar ik zeide, dat ik hem vandaag wel naar zijn hotel zou brengen. We reden dus om half zes naar Des Indes. In de galerij voor hun kamers zat zijn vrouwtje al gekleed voor de thee. Echt goedig Hollandsen om zoo vroeg al gekleed en heelemaal klaar te zijn. Ze was even verrast, dat ik haar man kwam brengen, ze vroeg of ik een kop thee meedronk. Ik ging zitten. Ik bekeek haar zooals zij daar in de weer was, slank en jong, net zoo jong als jij. En toen hoorde ik haar zeggen, zoo ineens als je soms in een droom iets meent te hooren: »0 ja, meneer Elbronner, we hadden het gisteren zoo over onze meisjesclub, en toen vergat ik u nog te vertellen, dat één van mijn clubgenooten u wel kent. Zij heeft u, geloof ik, op dat kantoor, waar zij in Amsterdam werkt, wel eens ontmoet. Annie Berndsen heet zij, ze is meester in de rechten. Herinnert u zich haar nog? Lang en blond is zij. Ze was een van mijn beste vriendinnen. Zij is de eenige van ons clubje die nog niet getrouwd is, en ook nog niet geëngageerd. Wie haar kent, die zou zeggen: dat is nu een meisje om te trouwen. Ik heb één van de laatste middagen met haar in Amsterdam theegedronken, en toen zei ze: »Och natuurlijk, daar had ik nog niet eens aan gedacht, maar jouw man komt bij de Bataafsche Bank. Daar is Elbronner directeur van. Als je dien ontmoet, moet je hem mijn groeten doen.« Ik voelde dat ik bleek was, terwijl ik haar bedankte. En toen kwam zij met foto's, uit haar studententijd. Foto's waar jij ook opstond, in de duinen,

Sluiten