Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN ZONDER ANTWOORD

zien. Ik houd veel van Indië, het verveelt me nooit om Indië aan iemand anders te laten zien. Ik ben met haar naar den Pasar Ikan gegaan in de oude Benedenstad, en ik heb haar de plaats laten zien waar onze voorouders arriveerden aan den Grooten Boom. Ik heb met haar gewinkeld op Pasar Bahroe, en ik heb haar alle wonderlijke vruchten van Java laten zien op Pasar Senen. Ik ben met haar in de Chineesche Kerk achter Glodok geweest, waar nog heilige slangen bewaard worden, en waar het zoo stil van geluid en zoo bont van oude rijke kleuren is. Ik heb haar de oude Hollandsche Kerk laten zien, en die heel oude huisjes in de oude stad, waar ineens een bloote Chinees komt kijken boven een typisch Hollandsche onderdeur. Dikwijls ging Heieen mede, soms Jantje en soms ook Tineke, maar vele keeren lieten ze ons ook alleen trekken op onze Zondagsche exploratietochten, omdat het hun al te warm was.

»Ik kan je toch wel vertrouwen, als je zoo alleen op stap gaat met dat jonge vrouwtje,« zei Heieen eens lachend, en het was goedmoedige spot van haar.

En ik geloof dat het in werkelijkheid niet heelemaal te vertrouwen was, ik weet het heusch niet meer!

Wanneer ik aan Greta vertelde van het leven der oude Hollanders, of van het bijgeloof der Inlanders, of over het leven in de kampong, dan vergat ik heel dikwijls dat het jonge vrouwtje van Wakkers naast mij liep, dan ging ik soms in den waan verkeeren, dat jij het was. Dat jij op de een of andere wijze in Indië was gekomen en dat ik je nu moest inwijden in de geheimenissen van het leven in Indië. Zij gelijkt niets op jou, jij zoo blond en sterk, zij is donker en eerder zwak om te zien, maar toch, haar manier van spreken, haar antwoorden, dat was soms heelemaal: mijn meestertje. En zij vertelde weer van Leiden, en van haar leven als studentje, van jullie leven daar. Naast het gestolen portret gaf zij mij nog een ander, soms nog scherper beeld.

Wat is dat vreemd in de liefde, dat het eene beeld soms voor het andere schuift, dat de liefde dezelfde blijft en

Sluiten