Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EER VAN HET GESLACHT

loofde ik hem.... heb ik hem carte-blanche gegeven voor z'n vertering vandaag.... maar natuurlijk in 't betamelijke, niet zóo. En in 't idee dat hij winnen zou, dat spreekt! Ik dacht dat ie toch wel zóóveel savoir faire zou hebben, zooveel eergevoel om....

Toto: We zijn 'n eerlooze familie op 't oogenblik.

I da: Praat niet zulken onzin, Toto!

Amalia: Hij had er immers gisteren al vier besteld. Nu zijn 't er acht geworden ter eer van de overwinning.

Ida: Je lijkt wel gek! Zoo'n onzinnige belofte! Is dat soms ook voor de eer van de familie?

Jeanne [dient aan): Meneer.... hier is meneer Veeder om u te spreken.

Hendrik: Veeder? Wat komt die ? Nou, laat

m'neer binnen komen.

V e e d e r (zenuwachtig-druk, ietwat zelfingenomen mannetje; vergadering-typetje dat zichzelf graag hoort spreken. Maakt buigend en glimlachend zijn entree): .... Steffelaar. .. . waarde voorzitter! Hoe maakt je 't? Mevrouw, uw dienaar.... Jonge dames!.... Ach, wat zie ik, vriend.... een geblesseerde voet.... dat is wèl ongelukkig!.... En dat op dézen dag!.... Maar.... e.... overigens.... ha-ha-ha!.... er zijn van die dingen, nietwaar, die een mensch zóo'n ongelukje doen vergeten!

Hendrik (wisselt in stille verwondering blikken met zijn vrouw): Zeker, dat spr....

Veeder: Juist, juist!.... Als iets anders ons geheel vervult, dan vergeten we die kleine bekommernissen. En als dat andere dan iets zóó belangrijks is.... iets zóó gróótsch.... Vriend! Ik heb altijd gezegd, als het gróóte uur voor n mensch is aangebroken, het uur der beproeving öf het uur van geluk, dan moeten zijn vrienden hem gedenken! Dan moet hij weten wie zijn vrienden zijn. En daarom heb ik niet gedraald, maar ik kom tot je gesneld....

Hendrik (hem de hand schuddend): Wel, dat vind ik verduiveld hartelijk van je....

Veeder: ....kom tot je gesneld om jelui de hand te

Sluiten