Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGELSCHE PRE-RAPHAËLIETEN

dichterlijke visie. De te nauwgezette detailleering geeft bovendien een strakke vlakheid, welke ondanks eenzelfde werkmethode, in het geheel niet aanwezig is in het derde Pre-Raphaëlietische werk van dat jaar: Millais' «Lorenzo at the House of Isabella«. Deze negentienjarige schilder, de jongste der »Brotherhood«, gaf in dit verwonderlijk knappe doek, dat thans in de Walker Art Gallery in Liverpool te vinden is, de hoopvolste belofte voor de toekomst der Pre-Raphaëlietische kunst. Evenals reeds vroeger Hunt voor »The Eve of St. Agnes« zijn inspiratie had gevonden in een gedicht van Keats, zoo had Millais in dit doek een tooneel uit het aandoenlijk verhaal van Keats' »Isabella or the Pot of Basil« geïllustreerd. Het is te begrijpen, dat de Engelsche romantici zeer suggereerend inwerkten op de Pre-Raphaëlieten, in het bijzonder Keats met zijn hartstochtelijke liefde voor schoonheid en zijn belangstelling in de meer esoterische zijde der middeleeuwsche cultuur. Nog voor er in 1850 nieuwe werken der P. R. B. tentoongesteld waren, had D. G. Rossetti onvoorzichtig iets over de beteekenis der letters en over de bedoeling der »Brotherhood« losgelaten. Zulke gedurfde ideeën gingen te ver voor het conventioneele Engeland in 'het midden-Victoriaansche tijdperk. Toen Millais' »Carpenter's Workshop« en Rossetti's »Annunciation« op de tentoonstelling verschenen, barstte een storm van verontwaardiging los over de jeugdige kunsthervormers, die zoo anti-conventioneel durfden te zijn. Daarbij kwam, dat de Pre-Raphaëlietische inzichten geheel verkeerd uitgelegd werden. Men verweet den schilders, dat zij werk wilden imiteeren uit de periode vóór Raphaël, toen de kunst nog niet tot volledige ontplooiing was gekomen. Dickens schreef in hét door hem geredigeerde tijdschrift »Household Words« zeer deprecieerend over Millais' »Carpenter's Workshop«, dat nu als een der sprekendste stukken van den meester in de Tate Gallery in Londen te bezichtigen is.

Intusschen waren de Pre-Raphaëlieten er in geslaagd een orgaan te stichten, dat naast litterairen arbeid, repro-

Sluiten