Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGELSCHE PRE-RAPHAËLIETEN

While William M. Rossetti merely lops His B's in English disesteemed as Coptic. Calm Stephens in the twilight smokes his pipe But long the dawning of his public day. And he at last, the champion, Great Millais, Attaining Academie opulence Winds up his signature with A. R. A. So rivers merge in the perpetual sea; So luscious fruits must fall when overripe: And so the consummated P. R. B.«

We zullen ons nu verder bepalen tot de invloedssfeer van Rossetti, want hoe groot en verdienstelijk het werk van Millais en Hunt ook geweest is, en hoe zij ook anderen de oogen geopend hebben voor hun leuze »truth to naturecc, uit un voorgaan is niet iets nog belangrijkers gegroeid. Hun eigen doeken zijn het voornaamste, dat hun kunstrichting voortbracht.

Geheel anders was dit met Rossetti. In 1856 had hij op zich genomen de witte muren van de »Union« te Oxford te beschilderen met voorstellingen, ontleend aan den rijken ^hat van Arthurverhalen. Behalve de schilder Arthur Hughes hielpen hem eenige studenten, die vooralsnog over meer enthousiasme voor Rossetti's denkbeelden dan over technische bekwaamheden beschikten. Tot hen behoorden de twee talentvolle vrienden Edward Burne-Jones en de latere dichter-schilder William Morris. Ofschoon zij beiden dus nooit tot de P. R. B. behoord hebben, wordt de naam "e-Raphaëlieten dikwijls gebruikt om de groep kunstenaars aan te duiden, van wie Rossetti de leider werd. Al spoedig voegde zich bij hen de dichter Algernon Swinburne en wij zijn gewoon over het drietal Rossetti, Morris en Swinburne als de Pre-Raphaëlieten in de literatuur te «preken.

Burne-Jones en Morris, die reeds eerder besloten hadden zich aan de kunst in plaats van aan de wetenschap te wijden, werden in dit voornemen gesterkt door Rossetti's aanmoediging. Burne-Jones legde zich onder leiding van Ros-

Sluiten