Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGELSCHE PRE-RAPHAÊLIETEN

Naast het maken van geweven stoffen, zijden damast, bedrukt katoen en fluweel, legde Morris zich ook op de tapijtweverij toe. Om de gewenschte mooie kleuren te verkrijgen, deed hij allerlei proeven en richtte tenslotte een eigen ververij op. Voor de meubelkunst waren de architect Philip Webb, Ford Madox Brown en Rossetti zeer actief, terwijl voor het ontwerpen van wandtapijten Burne-Jones en Walter Crane Morris' beste helpers waren. De gobelins met tooneelen uit de Arthurlegenden, vervaardigd door Burne-Jones voor Stanmore Hall, behooren tot het beste werk, dat door de firma Morris & Co. geleverd werd. Burne-Jones' slanke, etherische figuren leenen zich buitengewoon voor decoratieve bewerking. Dit komt het meest uit m zijn gebrandschilderde ramen, waarvan hij er vele ontwierp voor de kerken in nieuw-gothieschen stijl, die destijds in Engeland zoo veel gebouwd werden. De teere, ranke gestalten, die sterk herinneren aan Botticelli's verfijnde kunst, harmonieeren wonderwel met de opstrevende lijnen der gothische omlijstingen.

In de zeventiger jaren begon ook de schilder Theodore Watts, die met zijn meer klassieke dan romantische neigingen buiten de beweging stond, eveneens werk voor de firma te verrichten. Forsch van lijn en dramatisch gloedvol van kleur waren zijn ontwerpen voor gebrandschilderde ramen. Nog in een ander opzicht was zijn werk van belang voor deze nieuwe decoratieve kunst, namelijk in den invloed, dien het op Burne-Jones' opvattingen had. In plaats van het te gedetailleerde, te verfijnde, kwam er kloeker en forscher teekening in zijn ontwerpen; zijn kleuren werden rijker en dieper.

Ook Rossetti maakte ontwerpteekeningen voor gebrandschilderd glas, doch waarschijnlijk door zijn activiteit op picturaal en litterair gebied, was zijn aandeel in de werkzaamheden der firma slechts gering. In den loop der jaren was Rossetti's werkwijze zeer veranderd. Tusschen de jaren 1850 en '60 was hij nog geheel Pre-Raphaëlietisch in de keuze van middeleeuwsche mystieke onderwerpen, den eenvoud van opvatting en de neiging tot zuivere detaillee-

Sluiten