Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZEN

Hoe lang nog ? Zal de rots het eind mij brengen?

Of zal ik bleeken op verlaten kust?

Hoe lang zal storm mij jagen, zon mij zengen,

voor ik van 't heen- en wederwerpen rust?

Ik ben het moê Maar 'k weet: het eind zal komen;

ik word ontbonden, in een laatste pijn,

versplinterd, uit elkaar, tot stof, atomen

Goddank : dan zal ik zijn, — en niet meer zijn!

DE SMART

Hij is, ineens, me naar de keel gesprongen,

't moment dat ik er niet op was verdacht! Hij 's uit het donker op mij ingedrongen: het is zijn ure, — 't is de nacht....

Ik voel hem woelen, razen, scheuren, bijten,

ik stik : als lood ligt op mijn borst zijn wicht

Ik worstel, hijg kan niet bewegen, krijten:

ik moet hem recht zien in 't gezicht....!

Ik voel zijn klauwen aan mijn binnenst rukken, ik zie zijn oogen, wreed, boven mij staan; hij vreet, hij rijt, hij trekt mijn hart aan stukken, ik voel zijn feilen adem gaan....

O, Smart! Dit is jouw uur, — ik ben verslagen,

ik weet het, — 'k ben gebroken, neergeveld

Ik kan je wee niet, en ik moet het dragen: ik buig mij onder je geweld....

Het is jouw uur, je hebt mij overwonnen!

Je woedt, — 'k erken 't, ik zie het in, — met recht

Daar is geen wijke', ontveinzen meer begonnen: het helpt me niet of ik nog vecht

Sluiten