Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

Roman uit het Artistenleven door

E. G. VAN BOLHUIS

(Vervolg).

In de zon.... heerlijk zoo.... wel wat spril aan de oogen, maar dat wende. Jo had beslist ongelijk met thuis te blijven. Een wandeling in sneeuw en zon, in koude, frissche lucht zou haar goed hebben gedaan. Beter was het dan thuis te blijven en tobben over dingen, die niet te verhelpen waren. Zoo versomberde ze hoe langer hoe meer. Hij begreep haar niet, begreep haar steeds minder. Dat een mensch zoo tegen alles en zich zelf kon zijn! Hij eerbiedigde haar verdriet, maar de levenden hielden rechten boven de dooden. Hij meende, dat na 't overlijden van Bep, haar teederheid zich tot de anderen zou wenden, maar Jo keerde zich meer dan ooit van hen af. En hij zelf? Nooit stond hij verder van haar. Zij scheen hem niet meer als h'r man te beschouwen, als een goede kennis wellicht of minder. Ze sloot zich op in haar eigen klein

Sluiten