Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DEN TWEESPRONG

door

J. BERENDS

»Je gebrek aan burgerlijken zin zal de grootste drawback in je leven blijken te zijn, al is bet juist dat, wat je sympathiek maakt in het oog van velen! Laat dit je nog voor je vertrek naar Indië van je vader gezegd zijn, mijn jongen!«

Hij herinnerde zich nog woord voor woord, nu hij op het punt stond toe te geven aan den drang in hem, welke hem dreef in de richting, die nog te volgen was, de eenige, die er over bleef, naar hij dacht.

Burgerlijk goed? vroeg hij zichzelf af. Beware!

Er was geen greintje burgerlijke degelijkheid in 't heele plan, maar daartegenover stond toch ook dit, dat hij zijn levenskans waarnam op het moment, het uiterste, waarop de gelegenheid er nog was. Wat hij ging doen, mocht dan idioot zijn in het oog van burgerlijk gezinden, — wat raakte het hem tenslotte.

Diezelfde papa had toch ook van Mary Oudenbosch gezegd, dat hij dat nu precies een meisje vond naar zijn oude hart, ook dat herinnerde hij zich!

Sluiten