Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMEO EN JULIA

ooit, aan haar ontworstelen, juist nu niet, omdat haar ziel zoo nauw verwant was aan het Gemis. Er waren rouwdagen met stargesloten vensters, er waren statige bezoekuren, met hooge hoeden en zwarte gestalten, en nog schijnt het allerlaatste einde der plechtig slepende, kille huldiging van deze nagedachtenis er niet te zijn.

».. .En nu zoek ik Vader, — want hij alleen kan den uitweg vinden uit deze benauwenis. Het is of hij vlucht voor zichzelf, het is of hij moe, doodmoe is, en nü pas den angst nabij voelt van een verleden dat ik niet kèn.... maar dat op hem aandringt en alleen te weren is door al maar meer ceremonie.cc

Sluiten