Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AVONTUURLIJKE JEUGD VAN LAUZW

Valentinois naar Saint-Jean-de-Luz ijlen, waar de koning haar uitnoodigt de viering van zijn huwelijk bij te wonen en waar ze tevens haar amant terugvindt. Naderhand zal zij nog vaak gelegenheid hebben dezen te Parijs zelf te ontmoeten, aan het Hof, waar ze zoo dikwijls en zoo lang mogelijk, onder hare ontelbare vrienden en bekenden zal vertoeven, liever dan zich, op de rotsen van Monaco, eenzaam aan de zijde van een misprezen man, te vervelen.

Stippen wij echter eerst nog aan, dat in 1659 Lauzun deel uitmaakt van den heerlijken stoet welke Mazarin naar Spanje vergezelt, waar de kardinaal als «premier ministre et plénipotentiaire de France« over het sluiten van den vrede van de Pyreneeën gaat onderhandelen, 't Is kort daarna dat hij den Koning naar Saint-Jean-de-Luz begeleidt, waar deze zijn huwelijk met de Spaansche infante MarieThérèse zal bezegelen. Aan het hoofd van zijn Compagnie des gentilhommes au bec de corbin, die den vorst tot lijfwacht strekt, marcheert hij statig, dagen lang, half Frankrijk door, voor een groot deel, maar thans in tegenovergestelde richting, nog eens den weg afleggend waarlangs hij, enkele jaren geleden, naar Parijs is getogen, als een berooide jonker.

Te midden van de onafgebroken reeks van vermaken welke, heel de maand Mei, de Baskische kust — van Saint-Jean-deLuz tot Hendaye — in rep en roer brachten, al die boottochtjes op zee, die muziekuitvoeringen, die vertooningen van Spaansche comedies, die danspartijen en banketten, in die opeenvolging van prettige dagen, is de zoetste verrassing voor hem toch wel, dat hij zich onverwachts in het gezelschap van Madame de Monaco bevindt. Al den tijd welken zij aan de Baskische kust en in den koninklijken kring doorbrengt, wijkt hij van haar zijde niet af, opgetogen nu hij op zijn beurt die geestdrift en die volupteit vermag te deelen, welke hij overal, op de lachende aangezichten, in de blinkende oogen, op de zoenende monden van zijn reisgezellen ontdekt, welke ook den bevalligen, jongen Koning en zelfs de leelijke, doodsche Spaansche infante bezielen.

Zij zullen vaak in dezelfde boot gezeten hebben, dicht

Sluiten