Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AVONTUURLIJKE JEUGD VAN LAUZUN

het punt zal staan in de vorstelijke familie zelve te worden opgenomen, als een van Frankrijks kroonprinsen.

Ter elfder ure door den Koning als gemaal voor zijn nicht van de hand gewezen — doch wie weet hebben zij geen gelijk, die blijven gelooven aan een geheim huwelijk tusschen de dol-verliefde, bedrogen en belogen «Grande Mademoiselle« en Lauzun? —, zal hij niettemin dank aan deze wonderlijke, zij het niet heel edele intrige, nieuwe eeretitels veroveren —den rang van hertog namelijk, later dien van maarschalk, terwijl hij ook zal optreden als aanvoerder van het hulpleger dat door Lodewijk XIV naar Engeland wordt gezonden, om Jacobus U's troon te reuuen — nieuwen roem, gezag en bijval oogstend, in den loop van deze onthutsende campagne. Zoo zal Lauzun meer en meer ons voorkomen, niet alleen als een van de door de fortuin mildst gezegende gelukzoekers uit de geschiedenis, maar ook als een van de aantrekkelijkste «charmeurs» en geslepenste »Don Juans« daarvan, wier bont levensvertoon eer tot de legende dan tot de werkelijkheid schijnt te behooren, in de feeërieke verlichting van een bij uitstek avontuurlijk en vermakelijk schouwtooneel.

Sluiten